ČLANSTVO U KLUBU

Svako članstvo povlači prava i obaveze. Upoznajte se sa našim pravilima i pridržavajte ih se kako bismo svi zajedno više uživali. 

mouse-outline

Izvod iz Statuta udruženja Badminton Klub Sarajevo

 • Stalni članovi su fizička i pravna koja su stekla svojstvo člana udruženja.
 • Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica na propisanom obrascu. Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva.
 • U skladu sa zakonom Udruženje je dužno voditi spisak svojih članova.
 • Svaki član udruženja može slobodno istupiti iz članstva.
 • Isključenje iz članstva se vrši u slučaju kada član udruženja teže povrijedi odredbe Statuta ili drugih pravila udruženja ili ako djeluje protivno ciljevima i interesima udruženja.

Članstvo u udruženju prestaje:

 • Na vlastiti zahtjev, potpisivanjem izjave o istupanju iz udruženja
 • Isključenjem u slučaju djelovanja u suprotnosti sa ciljevima i statutom udruženja
 • Smrću člana
 • Prestankom svojstva pravnog lica
 • Neplaćanjem članarine

Članarina

 • Član udruženja Badminton Klub Sarajevo dužan je plaćati mjesečnu članarinu u iznosu određenim odlukom kluba.
 • Plaćanje članarine za tekući mjesec potrebno je napraviti do desetog u mjesecu.
 • Članarina je jednaka za sve članove kluba. Klub ima pravo odrediti i individualnu članarinu pojedincima za koje smatra da trebaju plaćati članarinu u drugom iznosu.
 • Klub zadržava pravo izmjene članarine a o svim promjenama obavještava članove pismenim putem.
 • Ne postoji mogućnost umanjenja članarine ukoliko član ne može koristiti sve termine u toku mjeseca.
 • Korištenje termina je moguće platiti i po svakom dolasku u skladu sa važećom odlukom kluba.
 • Plaćanje članarine ne znači i rezervaciju terena.
 • Moguće je izvršiti zakup/rezervaciju terena po važaćem cjenovniku kluba.
 • Klub može naplatiti usluge trenera za sve treninge koji se odvijaju pored redovnih.
 • Članarina se može platiti u gotovini ili na račun udruženja.
 • Klub objavljuje cjenovnik usluga, te uslove i mogućnosti plaćanja na svojoj web stranici.

Članarina se plaća na mjesečnom nivou na sljedeći način:

 • Plaćanje članarine za tekući mjesec potrebno je napraviti do desetog u mjesecu.
 • Iznos mjesecne članarine iznosi 50 KM za tri termina rekreacije sedmično. 
 • Lokacija održavanja termina i određivanje istih dogovara se sa klubom u zavisnosti od raspoloživosti terena. 
 • Iznos članarine iznosi 30 KM za djecu do 18 godina starosti.
 • Ne postoji mogućnost umanjenja članarine ukoliko član ne može koristiti sve termine u toku mjeseca.
 • Plaćanje članarine ne znači i rezervaciju terena. Ipak, ukoliko neko želi zakupiti teren cijena je 30 KM po terminu.
 • Ukoliko želite koristiti usluge licenciranog trenera potrebno je da se javite radi dogovora o dodatnom plaćanju.
 • Mjesečnu članarinu možete platiti i elektronski na račun kluba 1610000242340058 ili putem Fitpass-a. 
loptiva

Partneri kluba

Zahvaljujemo svima koji su prepoznali vrijednost naše ideje i koji podržavaju naš rad i pozivamo vas da postanete naš partner

Informacije

Adresa: Husrefa Redžića 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID broj: 4202795590001
Račun: 1610000242340058

e-mail: info@badminton.ba

“Ne prestajemo se baviti sportom jer starimo, u stvari je obratno”

Gdje igramo

Hotel Hills
Butmirska cesta 18, Ilidža


Fakultet Sporta i Tjelesnog Odgoja Patriotske Lige 41

Termini

Termine održavanja treninga i rekreacije možete naći na stranici 

LOKACIJA I KONTAKT